โครงการบ้านโต้งหลวงได้ทำการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยคุณชูชาติ กัลมาพิจิตร เพื่อที่จะช่วยเหลือครอบครัวชาวเขา ที่ทำงานให้กับป้างช้างแม่สา และส่งเสริมให้สมาชิก ในครอบครัวมีงานทำโดยการส่งเสริมทำหัตถกรรมและเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่มูลนิธิชูชาติ กัลมาพิจิตร มีส่วนช่วยเหลือในหมู่บ้านโดยการก่อตั้ง ศูนย์เด็กเล็กให้เด็กชาวเขาไดเล่าเรียน สร้างโบส์ถนิโคลัสในหมู่บ้านเป็นศูนย์รวมใจชาวเขาที่นับถือคริสต์ศาสนา นอกจากนั้นมูลนิธิก็ยังสร้างวัดแม่แมะให้กับชาวบ้านที่นับถือพุทธศาสนา

Eco-Agricultural Hill Tribes Village

"ชุมชนชาวเขาที่เชียงใหม่" เป็นศูนย์กลางเรียนรู้วิถีชีวิต ของชาวเขาหลากหลาย ชนเผ่าเช่น ลาหู ปาหล่อง ปาดอง(คอยาว) เหย้า อีก้อ ม้ง และกะเหรี่ยงขาว ชุมชนแห่งนี้ ท่านจะได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา เช่น การปลูกข้าว เกี่ยวข้าว การทำหุ่นไล่กา การรวมกลุ่มของชาวเขาที่ชุมชนแห่งนี้ ก็เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชม ศึกษาถ่ายรูป และซื้อของที่ระลึก เพื่อก่อให้เกิดรายได้ และพวกเขาก็สามารถดำรงชีวิตที่ดีขึ้น


เพื่อที่จะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมให้สืบต่อไปอย่างยั่งยืนและมีรายได้จากเกษตรกรรมเป็นหลักควบคู่กันไปซึ่งจะหาดูได้ยากมากในปัจจุบันดังนั้น พวกเราทุกคนต้องมีส่วนช่วยเหลือชุมชนชาวเขาแห่งนี้ให้คงอยู่ถาวรตราบนานแสนนาน

บ้านโต้งหลวงเป็นหมู่บ้านผสมผสาน 8 ชนเผ่า มี ลาฮู ม้ง กะเหรี่ยงขาว กะเหรี่ยงคอยาว ปาหล่องหรือดาราอั้ง กะยอหรือเผ่าหูใหญ่ เหย้าและอีก้อ บ้านโต้งหลวงตั้งอยู่ในอำเภอแม่ริม ถนนแม่ริม-สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ล้อมรอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

บ้านโต้งหลวงได้มีการจัดสรรการตั้งถื่นฐานและการแยกชนเผ่าให้อยู่รวมกันได้เป็นอย่างดี โดยใช้แนวของทุ่งนาการสร้างบ้านโดยใช้ใบตองตึง และหญ้าคา บ้านสร้างโดยไม้ไผ่ที่หาจากป่าใกล้เคียงบ้านโต้งหลวง มีสินค้าที่ระลึกซึ่งทำมาจากฝีมือชาวเขา ท่านสามารถเยี่ยมชมและหาซื้อได้เช่น ผ้าทอ ผ้าปัก เครื่องประดับ เครื่องเงิน แต่ละชนเผ่าก็จะมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม การแต่งกายแต่ละเผ่า ก็จะแตกต่างกันไป เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาไม่รู้สึกเบื่อและเหมือนอยู่ในหมู่บ้านชาวเขาที่แท้จริง
วิธีการบดงา (อีดงา) เพื่อให้เกิดน้ำมันงาโดย การสกัดเย็น

การสกัดน้ำมันเงา (อีดงา) สันนิษฐานว่า มีมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษของชาวไทยใหญ่ที่มาตั้งถิ่นฐานใประเทศไทย การสกัดน้ำมันงา หรือการอืดน้ำมันงา คือการที่นำ วัว+ควาย มาใส่แป้นไม้ที่ใช้หมุนสากครก และใช้คนนั่งบนแป้นไม้โดยคนจะคอยไล่วัว+ควาย ให้เดินลากแป้นไม้ที่ใช้หมุน และจะคอยเติมน้ำสุกและงาลงไปในครกเป็นระยะๆ จนได้ที่แล้ว เมื่อน้ำมันจากงาเริ่มออก บดต่อไปจนกากงาแยกออกจากกัน เมื่อน้ำมันได้ที่แล้วตักน้ำมันข้างบนครกเทใส่กระชอน ที่มีผ้าขาวบางรองไว้ใส่ในถังที่เตรียมไว้ นำน้ำมันที่ได้ใส่ถังเพื่อพักตะกอน 1 เดือน จึงบรรจุขวดได้


ศูนย์เด็กเล็กบ้านโต้งหลวง

ศูนย์เด็กเล็กได้ก่อตั้งโดยมูลนิธิชูชาติ กัลมาพิจิตร วัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกหลายชาวเขาได้มีโอกาศเรียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษพื้นฐาน เพื่อที่จะ ได้เรียนสูงขึ้น และได้จ้างคุณครูมาสอนเด็กๆ ทางมูลนิธิได้ส่งเสริมเด็กที่เรียนดีโดยมีทุนการศึกษาและมีรถรับส่ง เด็กนักเรียนที่จะให้เรียนในเมือง ส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวได้จัดสรรมาช่วยเหลือ อาหารกลางวันและนมให้กับเด็กๆที่นี่ด้วย ปัจจุบันมีเด็กเล็กทั้งหมดประมาณ 48 คนร้านอาหารบ้านโต้งหลวง

เปิดบริการอาหารไทย และอาหารพื้นเมืองให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนโดยใช้พนักงานที่มาจากชุมชนบ้านโต้งหลวงศาลาธรรมบ้านโต้งหลวง

มูลนิธิชูชาติกัลมาพิจิตร ได้เล็งเห็นความสำคัญทางศาสนา และความสามัคคีในหมูคณะที่เกิดจากการทำกิจกรรมร่วมกันทางศาสนา จึงได้สร้างศาลาธรรมขึ้น เพื่อให้ชาวพุทธในชุมชนได้ปฏิบัติศาสนากิจ และอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข ศาลาธรรมได้ก่อตั้งขึ้นโดยศิลปแบบรัฐฉานประเทศพม่าและพระพุทธรูปที่ประดิษฐ์สถานที่ศาลาธรรมถูกอัญเชิญมาจากเมือง มัณฑะเลย์ประเทศพม่าโบสถ์เซ็นต์นิโคลาส

วัดเซนต์นิโคลาส เป็นวัดที่สร้างขึ้นตามศาสนนามของคุณ นิโคลาส ชูชาติ กัลมาพิจิตร ซึ่งก่อตั้งขึ้นที่หมู่บ้านห้วยน้ำหยาดเป็นเวลา 9ปีมาแล้ว โดยถวายเป็นเกียรติ แก่ท่านนักบุญนิโคลาส ซึ่งเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของท่าน โดยมีพระสังฆราชโยเซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ องค์ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมโมทนาคุณพระเป็นเจ้าในภายหลังเนื่องจากสัตบุรุษที่ลดลง คุณชูชาติ กัลมาพิจิตร จึงย้ายวัดเซ็นต์นิโคลาส มายังหมู่บ้านโต้งหลวงแห่งนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2550 เพื่อบริการศรัทธาพี่น้องชาวเขา นักท่องเที่ยว และกลุ่มคริสตชนในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมในการบูชามิสขา หรือ แวะเวียนมานมัสการ พระผู้เป็นเจ้าในวัดแห่งนี้ที่พักโฮมสเตย

บ้านโต้งหลวงมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักแบบบรรยากาศธรรมชาติ ท่ามกลางป่าเขาลำเนาไพร และอยู่ในชุมชนชาวเขาซึ่งท่านสามารถมีกิจกรรมร่วมกับชาวเขาได้ตลอดเวลาที่พักอยู่